Dijous 16 de Juliol de 2020
05:15:01

Adasa incrementa la seva activitat al Marroc

Maig 2009 

L’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya ha adjudicat a Adasa el sistema pilot de telemesura hidro-climatològica per a la previsió d'inundacions de la conca del Moulouya. Amb aquesta adjudicació, Adasa reafirma les seves activitats en els països del Magreb, com a projecció de la seva contínua expansió internacional.

L'abast d'aquest projecte, finançat per l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, engloba el subministrament, la instal·lació, la posta en marxa d'estacions pilot de seguiment hidrològic i meteorològic, així com l'estudi i concepció del sistema de telemesura hidro-climatològic de la conca del Moulouya, essent aquesta la conca més gran del Marroc i una de les més grans del Nord d'Àfrica.

Adasa pretén que aquest projecte sigui un referent en el país veí i que li permeti afermar el creixement experimentat en els últims anys en la zona.

Bookmark and Share