Dilluns 6 de Juliol de 2020
07:46:51

Adasa resulta adjudicatària del projecte d'actualització del Sistema d'Informació Miner d'Extremadura

Maig 2009 

Adasa executarà, per a la Junta de Extremadura, l'anàlisi, el desenvolupament i l'actualització del Sistema d'Informació Miner d'Extremadura (SIMEX) i la seva integració amb el Sistema d'Informació Geològic (SIGEO) ja existent.


El primer objectiu d'aquest servei és l'adequació i la millora de l'aplicació informàtica SIMEX, mitjançant la introducció d'una sèrie de modificacions en la base de dades del cadastre miner d'Extremadura, i l'adaptació dels expedients generats als canvis de la legislació, així com la migració de la plataforma i la introducció d'una sèrie de canvis en la generació dels drets miners mitjançant un mòdul SIG.

El segon objectiu consisteix en l'actualització del Sistema d'Informació Geològic Miner d'Extremadura (SIGEO), directament imbricat amb el SIMEX, mitjançant l'ús de les noves tecnologies SIG i estàndards OGC, amb la finalitat d'adequar el geoportal per a publicar dades geològic-mineres i, al mateix temps, consumir serveis de geodades publicats per altres organismes mitjançant estàndards de interoperabilitat i protocols OGC.

Bookmark and Share