Divendres 14 de Agost de 2020
09:08:32

Adasa obté la Certificació UNE 166002 del seu Sistema de Gestió de R+D+i

Abril 2009 

Adasa es converteix en una de les poques empreses del seu sector a nivell nacional que aconsegueix la certificació UNE 166002:2006 “Gestió de R+D+i: Requisits del Sistema de Gestió de la R+D+i”.

Adasa és conscient que la R+D+i és un factor clau per al desenvolupament econòmic i social i un element crític que impulsa el creixement de les empreses i, per tant, la seva competitivitat. En aquest context, donant resposta a la constant demanda de noves tecnologies i productes, Adasa promou la recerca, el desenvolupament i innovació aplicades al cicle integral de l'aigua, la meteorologia i el medi ambient, i ha donat un pas endavant en la seva implicació pel creixement del sector millorant el seu Sistema de Gestió de R+D+i adequant-lo als requisits establerts a la norma UNE 166002:2006. Adasa aposta clarament per les activitats i projectes de R+D+i que ve realitzant al llarg de la seva trajectòria i que li han permès posicionar-se com a empresa de referència internacional en el sector mediambiental.

Aquesta norma facilita les directrius que les organitzacions han de seguir per a millorar l'eficàcia i l'eficiència del seu Sistema de Gestió de R+D+i. La seva implantació, a més de reforçar l'estructura dels processos de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, capacita a les entitats a reconèixer tecnologies emergents o noves tecnologies no aplicades en el seu àmbit d'actuació,. L’assimilació i posterior desenvolupament d’aquestes els proporcionarà la base per a potenciar les seves activitats de R+D+i, millorar la seva competitivitat, generar nous productes i crear noves línies de negoci.

Aquest fet constata la contínua implicació d’Adasa en la millora dels seus processos, intentant sempre ser i actuar com a referència per als seus clients, amb la finalitat de trobar en la R+D+i un factor diferencial de competitivitat.

Bookmark and Share