Divendres 14 de Agost de 2020
09:21:33

Acord entre ONEP i Adasa

Març 2009 

A través dels programes de cooperació pel desenvolupament de l’AECID, el passat mes de març l’Office National de l’Eau Potable del Marroc (ONEP) i Adasa van arribar a un acord de col·laboració entre ambdues entitats.

L'objecte d'aquest conveni de cooperació és fomentar la transferència d'experiències i coneixements, establint-se un fòrum internacional entorn a les noves tecnologies aplicades al sector de l'aigua. Per a això es desenvoluparà un programa d'activitats amb estàncies de formació al Marroc i Espanya.

Aquesta iniciativa respon a la forta estratègia d'expansió internacional que Adasa està efectuant i representa un marc incomparable d'intercanvi de know-how entre les dues institucions.

Bookmark and Share