Divendres 14 de Agost de 2020
09:45:22

L’UTE Adasa - FCC resulta adjudicatària del sistema de postrasvassament Tajo-Segura

Gener 2009 

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha adjudicat les obres corresponents al projecte d'ampliació del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) en la conca del Segura (sistema de postrasvassament Tajo-Segura), l'adjudicació del qual ascendeix a 9,9 milions d'euros, a la Unió Temporal d'Empreses formada per Adasa Sistemes S.A.U. i FCC Construcció S.A.


L'objecte d'aquest projecte inclou les infraestructures, els acondicionaments d'elements electromecànics i els sistemes informàtics i de comunicacions necessaris per aconseguir la telemesura de les preses i comportes en els canals del postrasvassament, el telecomandament de les comportes principals i el control del balanç hidràulic d'embassaments i basses relacionades directament amb la regulació de cabals del postrasvassament, tant en situacions ordinàries d'explotació del recurs, com en la previsió d'avingudes en situacions extraordinàries.

També s'ha previst l'actualització tecnològica dels actuals punts de mesura del SAIH, així com la integració de telecomandaments ja operatius. Així mateix les obres projectades engloben la construcció d'una nova estació d'aforament en el Canal de Crevillente i la construcció de dos edificis prefabricats per a centres de control local.

Bookmark and Share