Dissabte 11 de Juliol de 2020
13:27:30

Presentació de l'Oficina Virtual de Suport a la Indústria Agroalimentària

Desembre 2012 

Adasa dóna total suport a les indústries agroalimentàries i prova d'això és l'oficina virtual específica per a aquest àmbit d'actuació que acaba de néixer a través del portal RuralCat, el manteniment i desenvolupament del qual fou adjudicat a Adasa i que té, com a principal finalitat, promoure la competitivitat i impulsar el sector.


“Suport a la indústria agroalimentària”, impulsada per la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), enforteix la interacció, comunicació i intercanvi d'informació entre els diferents actors i representa una eina clau per aconseguir enfortir les directrius del mercat agroalimentari.

Més informació a http://www.ruralcat.net/web/guest/alimencat/suport-agroindustria/

Bookmark and Share