Divendres 14 de Agost de 2020
11:17:47

La Comissió Europea convida Adasa a participar a la Green Week

Maig 2012 

Adasa és l’única enginyeria de l’aigua espanyola i un dels cinquanta expositors que la Comissió Europea ha convidat a cooperar activament a la Green Week, la conferència anual més gran sobre política europea de medi ambient.
En aquesta edició, Green Week se centra en la temàtica de l’aigua i representa una oportunitat única per al debat i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els professionals del sector.

Durant l’última dècada, aquest esdeveniment s’ha anat consolidant com una cita ineludible entre els experts. Només a l’edició del 2011 hi van assistir 3.160 participants internacionals procedents de governs, empreses, organitzacions no governamentals i mitjans de comunicació, la qual cosa ratifica la seva importància com a fòrum de trobada.

Paral·lelament a la Green Week, se celebra la 3ª Conferència Europea de l’Aigua, plataforma de consulta i debat de les polítiques mediambientals entres els diferents stakeholders dels estats membres i la Comissió Europea.
Adasa demostra el seu compromís per l’ús sostenible i eficient del recurs hídric, donant suport a la Green Week i exposant la seva clara diferenciació al mercat: el seu model de servei basat en la combinació d’una intensa especialització del sector de l’aigua i un extens coneixement tecnològic.

Més informació a:
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Bookmark and Share