Divendres 14 de Agost de 2020
09:28:45

Adasa, compromesa en la gestió eficient de l’aigua

Març 2012 

El respecte pel medi ambient és un dels valors que distingeixen l’activitat de Comsa Emte i les empreses que la formen. Des dels seus inicis la companyia ha apostat per la sostenibilitat i per la protecció de l’entorn com a principis bàsics de totes les seves pràctiques. El context actual, marcat per una escassetat de recursos cada cop més visible, obliga la societat a racionalitzar-ne el consum i les empreses a desenvolupar polítiques d’eficiència destinades a protegir els béns més escassos.

Un d’aquests béns és l’aigua, i Comsa Emte està fermament compromesa en la gestió d’aquest recurs tan preuat. Actualment el grup compta amb tres societats que duen a terme activitats relacionades amb l’aigua i que contribueixen al seu ús eficient, oferint solucions tecnològiques aplicades a la gestió del cicle integral de l’aigua.

Adasa es diferencia pel seu model de servei basat en la combinació d’una intensa especialització del sector de l’aigua i un ampli coneixement tecnològic. Experta en sistemes d’informació i comunicació, automatització i control, com també en xarxes de control hidrològic, de qualitat d’aigües i protecció ambiental, té per objectiu estratègic utilitzar la tecnologia com a element d’impuls per ajudar les organitzacions públiques i privades a desenvolupar les seves competències per tal de garantir, d’aquesta manera, l’optimització dels recursos i millorar la qualitat i eficiència dels seus serveis. Adasa és reconeguda internacionalment a través de l’activitat desenvolupada als cinc continents per les seves delegacions distribuïdes a Europa, Amèrica Llatina i Austràlia.

Deisa centra el seu negoci en el tractament d’aigües potables i de procés, aigües residuals urbanes i industrials, processos d’oxidació química avançada, com també en la regeneració d’aigua; desenvolupa projectes clau en el pany i inclou estudis de viabilitat, enginyeria bàsica i conceptual, construcció, operació i explotació de les plantes. Deisa té una àmplia experiència internacional, amb més de 350 projectes executats a vint països, i compta amb una filial a Algèria: Deisa Algérie.

Conjuntament amb Aguas de Valencia, Comsa Emte (a través de Comsa Emte Medio Ambiente) gestiona Aigües de Catalunya, empresa especialitzada en la gestió del cicle integral de l’aigua que opera a Catalunya. Entre els serveis que presta hi ha la gestió del sistema de distribució d’aigua potable de municipis i de depuradores d’aigües residuals, com també els serveis de clavegueram i d’operació i manteniment de sistemes de rec. Totes les pràctiques d’Aigües de Catalunya estan orientades a l’optimització i la gestió eficient de l’aigua com a recurs natural.

Bookmark and Share