Dijous 9 de Juliol de 2020
03:53:46

Adasa contribueix a prevenir i afrontar desastres naturals a Hondures

Gener 2012 

El 31 de gener passat, la UTE Dominion - Adasa - Emte va fer un lliurament parcial del projecte de modernització de l’equipament d’observació mediambiental i protecció civil per a la Comissió Permanent de Contingències d’Hondures (Copeco).

Va rebre aquest lliurament el mateix president Porfirio Lobo Sosa, qui va palesar la importància d’aquests equips i infraestructures i va agrair el suport de les tres empreses per assolir l’objectiu comú de prevenir els desastres naturals i minimitzar al màxim les possibles conseqüències per a la ciutadania i l’entorn.

Al lliurament també hi van participar l’ambaixador d’Espanya, Luís Belzuz de los Ríos; el president del Sistema Nacional de Gestió de Risc, Samuel Reyes; el comissionat de Copeco, Lisandro Rosales, a més de funcionaris del Govern de la República d’Hondures.

L’abast d’aquest contracte inclou un radar meteorològic, seixanta-tres estacions hidrometeorològiques i sísmiques, quaranta-dos vehicles especialitzats, centres d’operacions mòbils, material contra incendis, rescat urbà i gestió de materials perillosos, tendes de campanya i recursos diversos per a l’atenció als damnificats.

Bookmark and Share