Divendres 14 de Agost de 2020
09:39:31

Mèxic aposta per Adasa

Octubre 2011 

Adasa acaba de resultar adjudicatària, pel Servei a la Navegació en l’Espai Aeri Mexicà - SENEAM, del projecte d’instal·lació i posada en funcionament del radar meteorològic Doppler per a l’aeroport internacional de la Ciutat de Mèxic.

Aquest radar subministra informació en temps real de tempestes, intensitat i velocitat de pluges, com també del tipus de precipitació, i aporta informació essencial per a la previsió de possibles situacions meteorològiques d’emergència de la zona. D’altra banda, dins de l’abast del contracte, s’inclou també la capacitació, tant en l’àmbit tècnic com operatiu, del personal del SENEAM responsable del seu funcionament.

Aquesta adjudicació respon a la forta estratègia d’expansió que Adasa desenvolupa des de fa anys i corrobora la seva consolidació al país. Com a mostra de la seva experiència local, cal destacar el projecte de revisió i manteniment correctiu del radar meteorològic més modern del país, situat a Querétaro, com també la formació tècnica de l’equip de la Comissió Estatal d’Aigües. Així mateix, en el sector de la meteorologia, cal fer esment de l’actualització del servosistema de control de l’antena del radar meteorològic d’Acapulco o de la formació dels especialistes de monitoratge i explotació del centre de control de radars meteorològics de la Comissió Nacional de l’Aigua.

Bookmark and Share