Dilluns 9 de Desembre de 2019
09:49:01

Memòria de Responsabilitat Social

Adasa anualment publica una memòria de responsabilitat social segons el model de la "Global Reporting Initiative" que serveix com a canal de difusió a les parts interessades.