Divendres 23 de Octubre de 2020
04:47:40

Projectes: Xarxes de Sanejament

Ordenar per       data client

Sistema d'Informació del Medi Hídric

Agència Catalana de l’Aigua

Abril 2009 

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Aigües Subterrànies, Aigües Costaneres, Xarxes de Sanejament

Automatització de la xarxa de sanejament de Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Setembre 2007 

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control

Sectors d'Actuació: Xarxes de Sanejament

Bombaments d'Aigua Residual

Canal de Isabel II - Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Juliol 2008 

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control, Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Xarxes de Sanejament, EDAR