Divendres 23 de Octubre de 2020
04:41:46

Projectes: Qualitat de l'Aire

Ordenar per       data client

Unitat mòbil de mesura de qualitat de l'aire sobre vehicle comercial

Junta de Andalucía – Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

Gener 2009 

Àrees d'Activitat: Qualitat del Medi

Sectors d'Actuació: Qualitat de l'Aire

Sistema d'informació de l'aigua (SIA) de la Dirección General del Agua (Espanya)

Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Dirección General del Agua)

Desembre 2013 

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Aigües Subterrànies, Aigües Costaneres, Qualitat de l'Aire, Meteorologia, Xarxes de Sanejament, Dipòsits d’Aigües Pluvials, EDAR, ETAP, IDAM, Xarxes d’Abastament, Modernització de Reg