Dijous 3 de Desembre de 2020
05:49:52

Adasa impulsa activitats de R+D+i

reinvertint més del 8% de la seva facturació

Donant resposta a la constant demanda de noves tecnologies i productes, Adasa impulsa la investigació, el desenvolupament i innovació aplicats al cicle integral de l'aigua, la meteorologia i el medi ambient.

La seva decidida vocació i proactiva filosofia ve reflectida en el continu desenvolupament de projectes d'àmbit nacional i internacional, en col·laboració amb universitats, institucions científiques i centres d'investigació, amb l'objectiu de fomentar la innovació tecnològica imprescindible per garantir el futur benestar de la societat, preservar el medi ambient i el seu desenvolupament sostenible.

Adasa ha donat un pas endavant en la seva implicació en el creixement del sector i des d’abril de 2009 desenvolupa la seva activitat de R+D+i segons la normativa UNE 166002:2006 “Gestió de R+D+i”. La seva implantació, a més de reforçar l’estructura de processos de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, capacita a Adasa a reconèixer tecnologies emergents o noves tecnologies no aplicades en el seu àmbit d’actuació, millorant la seva competitivitat, generant nous productes i creant noves línies de negoci.

Nombrosos treballs reben el suport del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç - a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) - o el programa PROFIT del Ministeri de Medi Ambient Medi Rural i Marí, els programes internacionals EUREKA, IBEROEKA, LIFE o els Programes Marc de la Unió Europea.

Al llarg de la seva trajectòria, Adasa s'ha vist premiada amb reconeixements de caràcter internacional, que acrediten la importància de fomentar estratègies de recerca, desenvolupament i innovació com a elements fonamentals d'una societat competitiva.