Dijous 1 de Octubre de 2020
16:52:45

Equip Humà

Conscients que el nostre màxim valor resideix a l'equip humà, cuidem i potenciem la carrera de tots els nostres col·laboradors. La importància concedida al treball en equip, unida a una intensa política de formació contínua, han generat un col·lectiu humà altament motivat i identificat amb el projecte empresa, capaç d'afrontar amb màxima garantia tots els projectes i reptes que el mercat demanda.

Els últims anys el nostre equip ha experimentat un notable creixement conseqüència de l'expansió de negoci, així com també de l'estratègia empresarial seguida.

Actualment Adasa està formada per una plantilla multidisciplinària, la majoria titulats universitaris amb una alta qualificació en les diferents disciplines tècniques, econòmiques i socials i amb remarcables experiències en integració de solucions globals a nivell nacional i internacional.