Dijous 3 de Desembre de 2020
05:34:01

Declaració Ambiental

La Declaració Ambiental es realitza segons l'Annex IV del Reglament (CE) Nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009, que permet a les organitzacions que s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS). Aquesta informació s'actualitza i valida anualment per un verificador acreditat.

L'objectiu de la Declaració Ambiental és facilitar al públic i a altres parts interessades, informació sobre la millora permanent de l'impacte i el comportament ambiental de l'organització.

Adasa és membre del Club EMAS, entitat sense ànim de lucre que vetlla pels interessos de les organitzacions registrades com EMAS a Catalunya i per a la millora de la visibilitat de l’EMAS en la societat. La creació del Club EMAS a l'any 2006 va ser una iniciativa pionera a la Unió Europea.