Dijous 3 de Desembre de 2020
05:46:09

El Nostre Compromís


Adasa segueix els principis de transparència, lleialtat i creació de valor de manera sostenible. És per això que determina i transmet fermament el seu compromís amb la Responsabilitat Social entre els seus col·laboradors i la comunitat on es desenvolupa.

Adasa està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides, "Global Compact", des de l'any 2007. Anualment, es publica la Memòria de Sostenibilitat (Informe de Progrés) elaborat per Adasa sobre les activitats socialment responsables i el compliment dels compromisos ètics adquirits.

El Pacte Mundial és una iniciativa de compromís ètic de les organitzacions, les quals prenen, com una part integral de les seves estratègies i operacions, deu principis de conducta i acció en matèria de drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Més informació a www.unglobalcompact.org.