Dijous 3 de Desembre de 2020
04:59:02

Qualitat, Medi Ambient i Prevenció

Adasa dirigeix l'organització cap a un model d'excel·lència de qualitat total, prenent com línies de planificació estratègica la direcció per processos, la gestió del coneixement, el capital humà i la capacitat innovadora.

Adasa dóna suport a i fomenta la millora contínua, contempla la recerca d'estàndards màxims de qualitat, el compromís amb el medi ambient i la garantia de la seguretat i salut dels seus col·laboradors. Amb el desafiament d'integrar a cada unitat de negoci tots aquests valors, Adasa ha apostat per la integració dels seus sistemes de gestió de qualitat (UNE EN ISO 9001, medi ambient (UNE EN ISO 14001 i Reglament EMAS).