Diumenge 26 de Gener de 2020
05:03:10

Sistemes d’Automatització i Control

Adasa disposa d'una extensa i remarcable experiència en sistemes d'automatització i control aplicats a les infraestructures hidràuliques que acrediten i confirmen el seu lideratge.

L'àrea de Sistemes d'Automatització i Control d’Adasa aporta coneixements específics i experiència en l'adequació dels sistemes als requeriments particulars de cada instal·lació, englobant-se l'enginyeria elèctrica, la instrumentació de processos associada, els sistemes d'automatització i control i els sistemes de comunicació. Aquestes activitats s'emmarquen en el conjunt d'obres hidràuliques, com ara xarxes de sanejament, dipòsits d’aigües pluvials, estacions depuradores d'aigües residuals, preses, estacions de tractament d'aigües potables, instal·lacions dessaladores d'aigües de mar, xarxes de subministrament i distribució d'aigua i sistemes de reg.

Adasa proporciona un alt valor afegit en el disseny i desenvolupament de centres de control, proveint-los d'avançats sistemes d'ajuda a l'explotació que permeten, a més de les accions habituals de supervisió, control remot, gestió d'alarmes, altres com la gestió global de les infraestructures, el telemanteniment o la gestió mitjançant indicadors.

La remarcable experiència d’Adasa, caracteritzada per l'ocupació de les últimes tecnologies i la col·laboració dels socis tecnològics més prestigiosos i qualificats, consigna la finalitat primordial de gestionar, mantenir i conservar les instal·lacions i sistemes en les seves òptimes condicions de funcionament i explotació, garantint-se l'eficiència del servei.