Dimarts 2 de Juny de 2020
00:47:32

Qualitat del Medi

Adasa aporta la tecnologia més innovadora donant resposta als objectius més exigents de gestió mediambiental.

L'àrea de Qualitat del Medi ofereix els serveis de disseny, subministrament, implantació, posta en marxa, gestió, explotació i manteniment de xarxes d'alerta i control mediambiental, principalment en els sectors del cicle integral de l'aigua, la meteorologia i la qualitat de l'aire.

Un dels avantatges competitius que distingeix Adasa és la capacitat d'integració de solucions, així com de disseny i fabricació d'equips propis, garantint una total competitivitat i efectivitat dels sistemes implantats.

Adasa aporta una important ajuda en l'explotació i gestió de les masses d'aigua a través de la implantació de xarxes de control que permeten obtenir el coneixement i seguiment periòdic de paràmetres indicadors de la seva qualitat i quantitat.

Així mateix, l'àmplia experiència en el sector, juntament amb els coneixements normatius i tècnics d’Adasa, fa que sigui empresa de referència en xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica en les àrees d'immissió i emissió, així com la implantació de solucions aplicades al sector de la meteorologia.