Dijous 3 de Desembre de 2020
04:24:12

Tecnologia de l'Aigua i el Medi Ambient

Enginyeria especialitzada en solucions tecnològiques aplicades al cicle de l'aigua, el medi ambient i la meteorologia constituïda l'any 1988.

Líder i empresa de referència en automatització i control, sistemes d'informació i comunicació, així com en xarxes de control hidrològica, de qualitat de les aigües, qualitat de l'aire i paràmetres meteorològics.

Experta en el disseny, desenvolupament i implantació de projectes, el seu manteniment i explotació. Prova d'això són les innombrables experiències nacionals i internacionals per a l'Administració pública i empreses privades. Adasa segueix una forta estratègia d'expansió internacional, aposta per nous mercats i implementa projectes importants i destacables.

Actualment Adasa està associada a ARA, IWA, PTEA, REDIAM i WssTP.

Adasa té una àmplia presència en Llatinoamèrica, Europa, Austràlia, Àsia i Nord d'Àfrica.