Marţi 12 Noiembrie 2019
23:28:05

Dezvoltarea Sistemului de Informaţii Geografice al Confederaţiei Hidrografice a Râului Segura

Confederación Hidrográfica del Segura

Domenii de Activitate: Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Ape de Suprafaţă, Apele de Acumulare, Baraje, Ape Subterane, Meteorologie, Sisteme de Irigare

 

 

În cursul anului 2005 Confederaţia Hidrografică Segura a impulsionat şi a dezvoltat o pagină Web pentru a avea la îndemână o unealtă care să permită utilizatorilor acestei organizaţii şi cetăţenilor în general să aibă acces la informaţii în mod eficient, rapid şi economic.

În acelaşi scop şi conştienţi de potenţialul pe care sistemele de informaţii geografice (GIS) le oferă în prezent în ceea ce priveşte flexibilitatea şi scalabilitatea, această organizaţie a întocmit un plan de acţiune care cuprinde necesităţile şi acţiunile necesare în vederea dotării cu o structură de informaţii care să permită unificarea informaţiilor de bază din cadrul acestui bazin hidrografic cu referinţa geografică şi cu structurile de date asociate.

Un punct esenţial al acestui plan era să poată asigura generarea unui sistem scalabil atât pentru date cât şi pentru funcţionalităţile de consultare, analiza şi gestiunea în mediu Web în vederea construirii unei platforme GIS de corporaţie, pentru întreaga confederaţie a acestui bazin, precum şi garantarea că noul sistem îndeplineşte cerinţele funcţionale şi de arhitectură definite şi validate.

Acest proces cuprinde proiectarea şi implementarea sistemului de informaţii organizaţional al Confederaţiei Hidrografice a Râului Segura dezvoltat de către Adasa. Acest proiect se bazează în principal pe două mari blocuri, generarea şi/sau adaptarea de date şi dezvoltarea unei ferestre geografice corporative.

Generarea de date cuprinde aproape în totalitate informaţiile tehnice utilizate de diferite unităţi ale acestui organism, incluzând atât cartografia cât şi date alfanumerice de cele mai diverse tipuri. De asemenea a fost implementată centralizarea datelor cu cele de care dispunea deja Confederaţia, asigurând astfel integritatea informaţiilor. În acest spaţiu de depozitare se stochează atât datele geografice în format vectorial şi format raster (imagini), cât şi datele alfanumerice asociate, referitoare la informaţiile despre seriile istorice (calitatea, pluviometria, hirdometria, etc) şi cu privire la alte aspecte (litologie, proprietate, etc.)

Pe de altă parte a fost dezvoltată o fereastră –chSic (Sistemul de Informaţii Organizaţionale al Confederaţiei Hidrografice Segura – care se concretizează prin reprezentarea geografică a informaţiilor. De asemenea este posibilă dispunerea de date istorice sau de fişiere ce pot fi descărcate, predominând astfel numele SI (sistem de informaţii) corporativ faţă de GIS corporativ.

Acesta a fost creat cu scopul de a oferi utilizatorilor acele unelte facile având ca obiectiv clar facilitarea accesului, consultarii şi analizării imensei cantităţi de informaţie stocate de acest sistem.

La proiectarea acestei aplicaţii s-au avut în vedere aspecte precum accesibilitatea, capacitatea de ultilizare şi ergonomia care au condiţionat navigarea şi aspectul. Permite utilizatorului accesul, consultarea, căutarea şi analiza unei mari cantităţi de informaţie (date ale organizaţiei, servicii de hărţi Web, legendă, etc), funcţii de poziţionare (centrarea pe un anumit punct, scale, etc) precum şi alte funcţii ca cele ale orientării spre măsurarea elementelor de pe un anumit teritoriu sau gestionarea vizualizării ferestrei în modul parametrizabil şi care permite distribuirea afişărilor. Opţiunile de analiză sunt evidenţiate datorită combinării capacităţii geografice şi capacităţii alfanumerice, permiţând schimbul de informaţii diverse în mod special şi vizualizarea seriilor istorice de date asociate entităţilor sub formă de hartă (tematice per variabile) sau grafice ale evoluţiei. În scopul facilitării accesului la informaţii s-au creat mijloace pentru descărcarea datelor (planşe, fişiere cu straturi geografice, etc) pentru exportarea datelor şi generarea de rapoarte, atât generale tip hartă cât şi specifice pe suprafeţe tematice concrete (piezometrie, calitate,...).

Unul dintre obectivele proiectului îl constituie posibilitatea de a realiza o integrare completă cu diferitele sisteme de informaţii, atât cele existente cât şi cele viitoare din cadrul confederaţiei. În acest fel se asigură dinamismul şi capacitatea geografică a aplicaţiilor graţie disponibilităţii Sistemului de Informaţii Geografice organizaţional. Au fost configurate şi publicate servicii de hărţi şi de elemente pe internet, în conformitate cu specificaţiile WMS şi WFS ale Open Geospatial Consorţium care pot fi integrate şi exploatate cu uşurinţă în aplicaţii care îndeplinesc aceste specificaţii. Pe de altă parte a fost dezvoltat un modul care permite includerea cu uşurinţă a ferestrelor în aplicaţiile Web care necesită consultarea şi vizualizarea anumitor entităţi dintr-o perspectivă geografică.