Duminică 17 Noiembrie 2019
09:47:34

Sisteme de Automatizare şi Control

Adasa dispune de o experienţă vastă şi remarcabilă în sisteme de automatizare şi control aplicate infrastructurilor hidraulice care îi probează şi confirmă poziţia de lider.

Departamentul Sisteme de Automatizare şi Control al Adasa oferă cunoştinţe specifice şi experienţă în adecvarea sistemelor la cerinţele particulare ale fiecărei instalaţii, înglobând ingineria electrică, instrumentarea proceselor, sistemele de automatizare şi control şi sistemele de comunicare. Aceste activităţi sunt incluse în ansamblul lucrărilor hidraulice cum sunt reţele de canalizare, rezervoare de compensare, staţii de epurare a apelor reziduale, baraje, staţii de tratare a apei potabile, instalaţii de desalinizare a apei de mare, reţele de aprovizionare şi distribuţie a apei şi sisteme de irigaţii.

Adasa aduce o valoare adăugată deosebită în proiectarea şi dezvoltarea de centre de control, dotându-le cu sisteme avansate de sprijin pentru exploatare, care permit, pe lângă activităţile obişnuite de supervizare, control la distanţă, gestionarea alarmelor, altele precum gestionarea globală a infrastructurilor, mentenanţa la distanţă şi gestionarea prin indicatori.

Experienţa remarcabilă a Adasa, caracterizată prin utilizarea ultimelor tehnologii şi colaborarea cu partenerii tehnologici cei mai prestigioşi şi calificaţi, are ca finalitate primordială gestionarea, mentenanţa şi conservarea instalaţiilor şi sistemelor în condiţiile optime de funcţionare şi exploatare, garantându-se eficienţa serviciilor.