Sunday 20 October 2019
00:56:56

Systemy informatyczne

Adasa wyróżnia się dużym doświadczeniem w dziedzinie gospodarki wodnej i środowiska, jak również swoją szeroką wiedzą z zakresu głównych obszarów ICT.

Działalność w obszarze systemów informatycznych koncentruje się na projektowaniu rozwiązań technologicznych zorientowanych na obszar zintegrowanej gospodarki wodnej i środowiska.

Usługi oferowane w tym obszarze są określone na podstawie doświadczeń i know-how zgromadzonych na przestrzeni wielu lat rozwijając systemy informatyczne zorientowane na te systemy i stosując w nich najbardziej zaawansowane technologie ICT.

Model usług oferowanych przez firmę Adasa w tej dziedzinie opiera się na połączeniu dwóch różnych obszarów wiedzy: wysokiej specjalizacji w dziedzinie gospodarki wodnej i środowiska, wynikającej z dużej liczby projektów w tej dziedzinie realizowanych przez lata, oraz rozległej wiedzy w kluczowych obszarach technologii ICT. Bazując na tych obu dziedzinach, opracowywane są rozwiązania, począwszy od doradztwa, projektowania, rozwoju i realizacji projektów do późniejszego utrzymania i eksploatacji.

Obecnie Adasa koncentruje swoją strategię na niektórych z obszarów wiedzy technicznej ICT, a zwłaszcza:

 • Integracja rejestratorów, PLCs & RTUs
 • Korporacyjne systemy telekomunikacyjne
 • Centra sterowania: monitoring i systemy SCADA
 • Business Intelligence
 • GIS – Systemy Informacji Geograficznej
 • Zdalna detekcja
 • Aplikacje WEB / przeglądarka
 • Integracja analitycznych i operacyjnych modeli prognostycznych
 • BPM: zarządzanie zorientowane na procesy, organizację pracy i zarządzanie dokumentami
 • Integracja technologii mobilnych (GPS, etc.)

Innowacyjny charakter firmy Adasa znajduje odzwierciedlenie w każdym z wdrożonych rozwiązań, zapewniając jakość, interoperacyjność, standaryzację i skalowalność wszystkich rozwiązań.

Departament Systemów Informatycznych Adasa ma uwierzytelniony poziom 2 CMMI (Capability Maturity Model Integration) – DEV 1.2 przyznany przez SEI (Software Engineering Institute). Ta akredytacja, jak również spełnianie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach techniki, oraz współpraca i wsparcie renomowanych organizacji uznawanych na całym świecie pozwala firmie Adasa na wdrażanie najlepszych rozwiązań zintegrowanych z urządzeniami technicznymi o wysokiej wartości dodanej.

Odpowiadając na wyzwania związane z wysokim stopniem innowacyjności oraz mając świadomość konieczności rozwoju, Departament Systemów Informatycznych stale wspiera inicjatywy w dziedzinach strategii, organizacji oraz doskonali procesy zarządzania zasobami osobowymi.

Wysoki poziom motywacji i kwalifikacji zawodowych zespołu umożliwia pokrycie szerokiego spektrum technologii i obszarów funkcjonalnych, o czym świadczą certyfikaty: ITIL, PMP, JAVA, Microsoft, Oracle, Archestra, GIS, Microstrategy, Business Object.

Obecnie organizacja systemów informatycznych jest podzielona na trzy obszary zapewniając skuteczną realizację projektów:

 • BSI (Business Solutions Innovation) – obszar zorientowany na systematyczne zarządzane inicjatywami innowacyjnymi oraz na instytucjonalne relacje z partnerami strategicznymi.
 • BSO (Business Solutions Operations) - obszar, którego kluczowe funkcje są bezpośrednio związane z badaniami, przedsprzedażą i rozwojem systemów informatycznych. Jej działalność opiera się na projektowaniu, doradztwie oraz rozwoju i wdrażaniu.
 • BPS (Business Process Support) - obszar usług serwisowych i outsourcingu systemów