Sunday 20 October 2019
00:56:29

Jakość środowiska

Adasa zapewnia innowacyjne technologie odpowiadające najbardziej wymagającym celom zarządzania środowiskowego.

Obszar jakości środowiska oferuje usługi projektowania, dostawy, montażu, rozruchu, zarządzania, obsługi i konserwacji sieci ostrzegania i kontroli środowiska w zakresie zintegrowanej gospodarki wodnej, jakości atmosfery i meteorologii.

Jedną z przewag konkurencyjnych, które wyróżniają firmę Adasa jest możliwość integracji rozwiązań, projektowania i produkcji własnego sprzętu, zapewnienie konkurencyjności i efektywności wdrożonych systemów.

Adasa oferuje wsparcie w zakresie eksploatacji i zarządzania zbiornikami wodnymi poprzez tworzenie sieci monitoringu, które umożliwiają ciągłe monitorowanie parametrów wskaźników jakości i ilości wody.

Ponadto, duże doświadczenie w branży oraz znajomość przepisów administracyjnych i technicznych powoduje, że firma oferuje wzrocowe rozwiązania w zakresie sieci monitoringu zanieczyszczenia powietrza w zakresie imisji i emisji, oraz w zakresie wdrażania rozwiązań w meteorologii.