Monday 20 May 2019
19:16:11

Celem strategicznym firmy Adasa jest wykorzystanie technologii jako elementu dającego impuls dla rozwoju, dla wsparcia organizacji publicznych i prywatnych w sektorze gospodarki wodnej i ochronie środowiska tak, aby mogły rozwijać swoją działalność i kompetencje, zapewniając optymalizację zasobów oraz poprawę jakości i efektywności świadczonych usług.