Dijous 19 de Setembre de 2019
15:19:04

Memòria de Responsabilitat Social

Adasa anualment publica una memòria de responsabilitat social segons el model de la "Global Reporting Initiative" que serveix com a canal de difusió a les parts interessades.