Dissabte 20 de Juliol de 2019
14:09:46

Memòria de Responsabilitat Social

Adasa anualment publica una memòria de responsabilitat social segons el model de la "Global Reporting Initiative" que serveix com a canal de difusió a les parts interessades.