Dimecres 19 de Desembre de 2018
11:33:18

Certificats

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat

UNE: EN: ISO 9001:15

Certificat del Sistema de Gestió Ambiental

UNE: EN: ISO 14001:15

Certificat del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral

OHSAS 18001:07

Certificat d'Eco-Gestió i Eco-Auditoria

EMAS
ES-CAT-000414

Certificats corresponents a les seus centrals.